Podkładki wibroizolacyjne POWAR

Podkładki typu POWAR stanowią nowe oryginalne rozwiązanie wibroizolacji obrabiarek i odznaczają się wieloma zaletami w porównaniu ze znanymi tego typu konstrukcjami zagranicznymi i krajowymi.

Podkładki produkowane są w trzech wielkościach: POWAR 110, POWAR 140, POWAR 170 (Rys-1 i  Tab-1).

Tablica1

  Dane techniczne   Jednostka Typ podkładki

POWAR

170

POWAR

140

POWAR

110

D

D max

D 1

H min *

H max *

A *

B

M

Ciężar całkowity podkładki

Obciążenie nominalne

Obciążenie maksymalne

Stabilizacja częstości drgań własnych

Stabilizacja częstości w przedziale 0

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Kg

 

Kg

Kg

Hz

 

Hz

 

170

190

77

75

96

60

227

24x1,5

~6,0

 

1200

1500

11±1

 

600 : 1300

140

158

77

63

80

50

198

20x1,5

~3,6

 

800

1000

15±1

 

400 : 900

110

124

57

50

64

40

165

16x1,5

~2,5

 

500

700

11±1

 

300 : 700

* Wymiary podkładki nieobciążonejPodkładki typu POWAR posiadają prostą budowę, składają się z sześciu części: elementu wibroizolacyjnego, pokrywy, gwintowanej tulei z kołnierzem, śruby, podkładki pod nakrętkę i nakrętki.

Wszystkie części są wymienne. Podkładki POWAR spełniają rolę czynnych i biernych wibroizolatorów, tzn. podkładki izolują od drgań podłoże, gdy obrabiarka jest źródłem drgań, jak również izolują obrabiarkę od drgań występujących na podłożu.

Zalety podkładek typu POWAR

Podkładki posiadają silnie nieliniową charakterystykę statyczną, dzięki czemu niezwykle skutecznie spełniają rolę wibroizolatorów, szczególnie w przypadku istnienia zakłóceń i drgań o charakterze udarów, wstrząsów i itp.

Podkładki dzięki specjalnej konstrukcji odznaczają się stabilnością częstości drgań własnych (swobodnych)     w funkcji obciążenia statycznego w szerokim przedziale zmienności tego obciążenia (Rys.2). ta własność podkładek POWAR wyróżnia je korzystanie spośród krajowych i zagranicznych rozwiązań tego typu konstrukcji. Dzięki temu, gdy na podłożu występują drgania wywołaniem sił o charakterze udarowym (lub zbliżonym) – częstość drgań jakie ewentualnie przenoszą się na obrabiarkę – jest jednakowa na wszystkich podporach, niezależnie od statycznego obciążenia podkładki zainstalowanej w danym punkcie podparcia

Stabilizacja częstości drgań własnych powoduje, że zmiany obciążeń nie wpływają na dynamiczne własności podkładek, dokładne obliczanie obciążeń na poszczególnych podporach (w miejscach instalowania podkładek pod maszyny jest zbędne).

Wystarczy oszacować przypuszczalny zakres możliwych obciążeń dla danego punktu podparcia (danej podpory) – nie trzeba wykonywać dokładnych i szczegółowych obliczeń. Ułatwia to wybór wielkości podkładki i skraca czas montażu.

Niska stabilizowana częstość drgań własnych stanowi dodatkową zaletę, korzystnie pływa na jakość obrabianych powierzchni, pozwala prawidłowo projektować i konstruować obrabiarki.

Podkładki są odporne na działanie otoczenia chemicznego, tj. : smarów olejów, płynów hydraulicznych i chłodzących, itp.; element wibrujący wykonany z gumy nie zmienia swoich właściwości i charakterystyk zarówno statycznych jak i dynamicznych stanowi to zasadniczą zaletę.

Rys2 Częstotliwość drgań własnych w funkcji obciążenia statycznego


Prosta konstrukcja podkładek i wymienność elementów wibroizolacyjnych ułatwia montaż i eksploatacje. Regulowana wysokość podkładek umożliwia ustawienie obrabiarek na nierównym podłożu.

Fundament jest zbędny, podłoże, na którym ustawia się obrabiarkę powinno być betonowe, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Podkładki można instalować nawet na podłożu wstępnie utwardzonym, powierzchnia na których ustawia się podkładki musi być wolna od uskoków, oczyszczona z wiórów itp., a jej nachylenie nie może przekraczać 4º. Przyczepność podkładek do podłoża jest bardzo dobra.

Zakres stosowania podkładek POWAR 110, 140, 170

Podkładki przeznaczone są z założenia pod frezarki oraz inne obrabiarki do obróbko średnio dokładnej (tokarki, wiertarki, automaty, itp.) Podkładki mogą być z powodzeniem stosowane pod inne typy maszyn po sprawdzeniu  ich przydatności ze względu na wymogi stawiane pracy tych maszyn przez użytkownika. Podkładek POWAR nie należy zasadniczo stosować pod maszyny o silnym działaniu udarowym lub o dużych siłach poziomych występujących podczas pracy obrabiarek. Podkładki POWAR można stosować jedynie pod obrabiarki o korpusach dostatecznie sztywnych, nie wymagających dodatkowego usztywnienia przez mocowanie do fundamentów. W przypadku stosowania podkładek pod obrabiarki o długim łożu – należy sprawdzić odkształcenia korpusu. W przypadku stosowania podkładek POWAR pod maszyny o dużej wartości stosunku wysokości do szerokości maszyny – należy sprawdzić stabilność maszyny.

Zasada doboru podkładek

Pod daną maszynę należy stosować podkładki POWAR wyłącznie jednej wielkości – dobrane według obciążeń występujących na podporze.

Przykład :

Jeżeli największe obciążenie statyczne na podporę (miejsce podparcia) obciążona najbardziej spośród wszystkich podpór obrabiarki wynosi około 800kg (oszacowanie przybliżone), to należy zastosować podkładkę POWAR 140 (patrz Rys2) na wszystkich punktach podparcia obrabiarki.

The solution of the POWAR base-plates is protected by the patents No 81374 and 91155Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu