Rolki nośne, zwrotne, napędowe, wały napędowe



Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu