Grimme SL-750Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu