Zabierak kpl

Zabierak Anna 5644-51-115


Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu