Przenośnik hakowy 128 prętów

Przenośnik hakowy 128 prętów


Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu