Nakładka odsiewacza (blaszka)Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu