Kombajn ziemniaczany "Bolko Z-543"Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu