Kombajn ziemniaczany "Bolko Z-643"Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu