Osłona siłownika 125Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu