Łopata metalowa L-870

numer części KiJ numer porównawczy oryginału
L-870

Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu