Łopata metalowa L-770

numer części KiJ numer porównawczy oryginału
L-770 110421

Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu