Łopata metalowa L-640

numer części KiJ numer porównawczy oryginału
L-640

Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu