Koło łęcin (numer-247)

numer części KiJ zamiennik
420-045-000-016-00
śr.bieżni-szer.bieżni-śr.kołnierza-śr.otworu-śr.osi

200.29538
 

 

Koło łęcin 45 mm Grimme 200.29538


Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu