Kombajn ziemniaczany "Anna Z-644"Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu