Kopaczka Akpil "Bulwa1 Z-632"Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu