Kopaczka Akpil "Bulwa1 Z-632"Użyte numery katalogowe nie są wskazaniem producenta. Służą jedynie do właściwej identyfikacji zastosowania danego produktu