Radlice, Klapka radlice, šroubový Radlice, Kotoučové krojidlo

Grimme Lemiesze

Klapki do lemieszy Grimme

Grimme Kroje

Śruby do lemiesza Grimme



Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu